EORNA board meetings

 EORNA Board meeting Tallinn Estonia 30th  October  - 2nd November 2014
מפגש נציגי המדינות של EORNA  בטאלין אסטוניה ב30/10-2/11 2014
נציגי העמותה בארגון: יעל אדרי יו"ר העמותה ואהובה פרידמן ס/יו"ר העמותה.

 
 
דף הבית טלפוןפייסבוק