פרוטוקול ישיבת נציגים מרץ 2023

פרוטוקול מפגש נציגים  19 למרץ  רמב"ם
משתתפים: יעל אדרי- יו"ר, עינת בירן -מזכירה\ גזברית , מיכאל ילין סגן יו"ר - העמק, ליאת אלבוגן- בילינסון, אינה שטרקמן + טניה קאופמן-    בני ציון, תומר כהן- מאיר, מירב שניידר  -הלל יפה, דליה גולדברג- שניידר ,גבי  ספאייב- איכילוב,  אסנת חנינה- פוריה, מיכל משה – כרמל, לריסה  זיידמן-  קפלן, תאופיק מאחג'נה- השרון, דימה ופרינסקי- שיבא, שמחה ברזינס- נהריה,
 
  • הכנס השנתי של העמותה- לשנת 2023 :
   תאריך:   9.11.2023  בצמוד לכנס המרדימים  - יום  חמישי.
מיקום- שפיים
נושא הכנס- יוחלט בהמשך השבוע...רעיונות בבקשה לשלוח ליעל
יו"ר  ועדת הכנס– דליה גולדברג
קול קורא יצא עם בחירת הנושא.
 
 
 
פעילות להמשך השנה :
 
יום האחות הבינלאומי  - רעיונות \ הצעות \ תאריך \ תקציב-  יסגר בהמשך....
 
מפגש \ סדנה לאחיות אחראיות \סגנים \ מדריכים קלינים – יסגר בהמשך...
 
בחירות הבאות לעמותה:
הנספח לתקנון אושר פה אחד!- תיקון 2023
 
יבנה טופס להצבעה \ קול אחד לכל בית חולים \ ההצבעה מחייבת השתתפות של לפחות 50% מפורום הנציגים
ניתן יהיה לבחור אינטרנטית בתאום עם יעל לנציג שלא יוכל להשתתף בישיבה.
 
בישיבת הפורום נערכו מצגות אישיות ע"י המועמדים לתפקידים השונים:
לתפקיד היו"ר מועמדים : אינה שטרקמן ומיכאל ילין
לתפקיד סגן מועמדים : אינה שטרקמן \ שמחה ברזינס \ דליה גולדברג \ ליאת אלבוגן
לתפקיד מזכירה  : מירב שניידר \ דליה גולדברג
לתפקיד גזבר : תומר כהן.
 
בחירות יערכו ב- 5\28
 
הצגת הנבחרים תעשה בכנס – נובמבר 2023
 
 
 
 
 
תשלום דמי חבר לעמותה
 
כל בתי החולים שילמו דמי חבר לשנת 2022 – מלבד הדסה
 
ושוב מבקשים להעביר רשימות מעודכנות באקסל!!! בגין אחים\אחיות ששולם עבורם דמי החבר
 
פעילות בינלאומית:
 
מיכאל דיווח מישיבת  EORNA בברלין {דיונים ענייניים\יחסים אישיים טובים\ הכסף מנוהל נכון}
 
יעל תייצג את העמותה 4\2023 – בכנס AORN  סן אנטוניו- ארה"ב
 
 
כנסים צפויים:
16-18 לנובמבר 2023- כנס העמותה הטורקי – קושאדסי.
16-18 למאי 2024 – כנס EORNA  ולנסיה ספרד  - ניתן  לשלוח אבסטרקט... ניפתח האתר
 
פגישת IFPN – ספטמבר  2023 -יוון
 
 
 
מפגשי הנציגים הבאים:   - בי"ח רמב"ם  יום א' 23\05\28  - בחירות לעמותה... חשוב להגיע!!!!
 

 
סכמה- עינת בירן- מזכירת העמותה                                             יעל אדרי- יו"ר העמותה
 
 
 
 
 
 

Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק