פרוטוקול ישיבת נציגים נובמבר 2023

פרוטוקול מפגש  נציגים   :14.11.23 -  בזום
 
משתתפים: יעל אדרי- יו"ר יוצאת, עינת בירן -מזכירה\ גזברית יוצאת , ליאת אלבוגן- בילינסון, אינה שטרקמן -     בני ציון, תומר כהן- מאיר, מירב שניידר  -הלל יפה, דליה גולדברג- שניידר , אסנת חנינה- פוריה , תאופיק מאחג'נה- השרון, איאד – רמב"ם , לריסה  זיידמן-  קפלן,  שמחה ברזינס- נהריה, ערן טטרואשוילי- אסותא אשדוד, בטי ראזנוב-  סורוקה, לאה קרין- ,מיכאל ילין –עפולה.
 
הישיבה התנהלה בזום, בעקבות צורך מיידי להחלפת הנהגת העמותה . עקב מלחמת 'חומות ברזל' נדחה הכנס השנתי, שמשמש כאסיפה הכללית, ובו היתה אמורה להיות מוצגת ההנהגה הנכנסת.
בהצבעה שנערכה ב 28/5/2023  בה נכחו נציגי העמותה מכלל בתי החולים, נבחרו הנציגים הבאים לתפקידי הנהגה:
יו"ר עמותה – נבחרה אינה שטרקמן, בני ציון/ מורשת חתימה בחשבון
סגנית יו"ר עמותה – נבחרה ליאת אלבוגן , בלינסון/מורשת חתימה בחשבון
מזכירת העמותה – נבחרה שניידר מירב, הלל יפה/אינה מורשת חתימה בחשבון
גזבר העמותה – נבחר תומר כהן , מאיר/מורשה חתימה בחשבון
הצבעה חשאית ודמוקרטית .
כל המשתתפים בישיבת הזום הנוכחית הביעו את הסכמתם לבחירת הנציגים.
 
כתובת חדשה לקבלת חומר דיוור הוא: רחוב חרוב 4  ,דירה 4 ,חיפה
מיקוד: 3432606
 
  • הכנס השנתי (האסיפה הכללית) : הכנס כאמור נדחה בשל המלחמה. מועד חדש ייקבע בהתאם לכנס המרדימים, עליו תפורסם הודעה בעתיד.
שולם לחברה המארגנת, פאראגון כ 85000 שח . סכום זה יישאר כזיכוי למועד החדש.
100 שח עבור השתתפות בכנס, יוחזר דרך כרטיסי האשראי.
נכון לימים אלה יש עיכוב עקב קיומו של עומס על חברות האשראי, יש להמתין בסבלנות.
 
  • מדייה ורשתות חברתיות : עד כה נשלחו לליאת מספר תמונות וסיפורים על צוות חדר ניתוח
חשוב להמשיך לשלוח תמונות וסיפורים, על מנת ל"החיות" את המדייה של העמותה.
  • מחיר רישום לעמותה: השנה נמשיך לגבות 100 ₪ מנציגים שרוצים להצטרף לעמותה באופן פרטי.
          נוכיח עבודתינו השנה, ונשקול שנה הבאה לעלות דמי הרישום(לפרטיים ולעמותה      נוספת, שלישית).
  • מתנות קטנות : נחלק כל רבעון.
  • פגישת נציגים  : ערב פרידה מיעל אדרי ועינת בירן. נברר בימים הקרובים מקום למפגש. ערב שבו נחלק לנציגים גם את 'המתנות הקטנות'.
  • EORNA : אינה שטרקמן ומיכאל ילין שיתפו רשמים מישיבת זום שנערכה לפני שבועיים בזום.
  • כנס טורקיה: יעל אדרי, מיכאל ילין , אלהאם ביטלו הצגת מצגת ופוסטר בכנס שייערך בסוף שבוע הקרוב. אינה ומירב ביטלו הצטרפותם בכנס.
 
 סיכמה הישיבה:                                                               על החתום
שניידר מירב, מזכירת עמותה                                   אינה שטרקמן, יו"ר עמותה
 

Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק