פרוטוקול ישיבת נציגים ינואר 2023

פרוטוקול מפגש נציגים  8 לינואר  2023  רמב"ם
משתתפים: יעל אדרי- יו"ר, עינת בירן -מזכירה\ גזברית , מיכאל ילין סגן יו"ר - העמק, ליאת אלבוגן- בילינסון, אינה שטרקמן + טניה קאופמן-    בני ציון, תומר כהן- מאיר, מירב שניידר  + ירמי דוד– הלל יפה, דליה גולדברג- שניידר ,גבי  ספאייב- איכילוב,  אסנת חנינה- פוריה, מיכל משה – כרמל, , ערן טטרואשוילי – אסותא אשדוד, לריסה  זיידמן-  קפלן, איאד  זהר- רמב"ם, תאופיק מאחג'נה- השרון, ויקה ירוצ'נקו– וולפסון, דימה ופרינסקי- שיבא
רשמים מהכנס השנתי של העמותה- לשנת 2022 :
 
   הכנס התקיים בתאריך:   22\12\1  - בצמוד לכנס המרדימים  בשפיים.
מספר הנרשמים לכנס 370 אחיות ואחים
זהו הכנס הגדול ביותר מאז הקמת העמותה, כבוד למארגנים ולמשתתפים.
תודה למירב שניידר על ההשקעה בארגון הכנס כיו"ר ועדת הכנסים.
תודה למנחות : שמחה ברזינס וליאת אלבוגן
תודה לדן כנסים פרגון על הארגון המוצלח.
 
רשמים טובים : שיפור ניכר באירוח ובהסעדה , הרצאות + מיקום+ ארגון  -טובים.
 
הכנס הבא יתקיים בצמוד לכנס המרדימים:  7-9  לנובמבר 2023.
מתכונת + תאריך  : ידונו ויוחלט בהמשך
 
 
סדנאות לניהול סיכונים :
אחת התקיימה – רשמים טובים, עוד שתיים בהמשך : 1\10  ו- 2\6  ניתן עדין להירשם!!! יש מקומות!!
 
פעילות להמשך השנה :
 
יום האחות הבינלאומי  - רעיונות \ הצעות \ תאריך \ תקציב-  ייסגר בישיבת הנציגים הבאה, הנציגים ישלחו הצעות עד לתאריך 1/2/2023 בגוגל פורם שישלח.
 
מפגש \ סדנה לאחיות אחראיות \סגנים \ מדריכים קליניים – -  ייסגר בישיבת הנציגים הבאה, הנציגים ישלחו נושאים לסדנאות  עד לתאריך 1/2/2023 בגוגל פורם שישלח.
 
 
בחירות הבאות לעמותה:
 
 השנה יערכו בחירות לתפקידי הניהול בעמותה הבחירות יערכו על פי התקנון בסוף מאי.
יו"ר העמותה – יעל אדרי , סגן יו"ר העמותה – מיכאל ילין
מזכירה\ גזברית – עינת בירן , ועדת ביקורת : תומר כהן ודליה גולדברג.

 חתימה בחשבון: אדרי יעל, עינת בירן ,תומר  כהן.
 
דנו בנספח לתקנון העמותה עמותה כך שישקף את השינויים הנדרשים בהתאם לתקופה .
הועלו מספר רב של סוגיות :
הגבלת כהונה, תקופת צינון, זכויות גמלאים , מועמדים כשרים לבחירות,
אופי הבחירות : גלוי\ חשאי
בהצבעה הוחלט כי הבחירות תהיינה חשאיות.
  • תקופת הכהונה תוגבל ל2 קדנציות של 4 שנים כל אחת אלא אם לא יהיו מועמדים נוספים ניתן לכהן קדנציה נוספת.
  • גמלאים יחשבו כחברי עמותה, לא ישלמו דמי חבר וייהנו מסבסוד בכנסים, ימי עיון ופעילות חברתית.
  • כל מועמד צריך לקבל המלצה משני נציגים לפחות מבתי חולים שונים , המלצה לא תינתן ע"י נציג של ביה"ח של המועמד, במהלך הבחירות אם לביה"ח יותר מנציג אחד הוא לא יוכל להצביע בעד נציג של ביה"ח שלו על מנת למנוע יתרון מול בתי חולים שלהם נציג 1 . אין אפשרות להמליץ על יותר ממועמד אחד לכל תפקיד.
  • ניתן למועמד להציע עצמו ליותר מתפקיד אחד.
  • הבחירות יערכו בסדר הבא: יו"ר העמותה, סגן יו"ר העמותה, גזברות, מזכירות.
 
 
יעל תערוך את השינויים הנדרשים בנספח לתקנון, הצבעה על אישור הנספח המעודכן תיערך בישיבת הנציגים הבאה. .
 
 
מועמדים יציגו מועמדותם עד לתאריך- 1\14 על גבי הטופס המיועד + 2 ממליצים
 
את הטפסים יש להעביר למייל העמותה ipna.ornurses@gmail.com  עד ל14/1/2023 כולל
 
ב- 1\15  יפורסמו רשימת המועמדים.
 
ב- 3\12 במסגרת מפגש הנציגים ברמב"ם : המועמדים לתפקידי הניהול בעמותה יציגו מצגת שתכלות פרטים דמוגרפיים, השכלה וחזון. כל מצגת תיארך כ7 דקות..
 
בחירות יערכו ב- 5\28
לאחר מועד זה תיערך תקופת חפיפה עד להצגת הפורום הנבחר בכנס השנתי – נובמבר 2023
 
 
תשלום דמי חבר לעמותה
 
עדיין בתהליך התשלום ל – 2022
בתי החולים שהעבירו תשלומים : ברזילי, רמב"ם, אסף הרופא, העמק, הלל יפה, פוריה, כרמל, זיו, מאיר, השרון/בלינסון?
הנציגים מתבקשים לפעול מול הגורמים הרלוונטיים בבית החולים ולטפל בנושא.
 
יש להעביר רשימות \שמות עבורן הועבר תשלום רמי החבר – באקסל!!!
 
 
מפגשי הנציגים הבאים:   - בי"ח רמב"ם  יום א' 23\03\12 תוכנית תישלח בהמשך.
 

 
סכמה- עינת בירן- מזכירת העמותה                                             יעל אדרי- יו"ר העמותה

Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק