נושאים מקצועיים (ריכוז תגובות לפי נושאים)

התלקחות אש בשדה ניתוח   https://drive.google.com/file/d/1TIYqjYNDOMf1azPci2LJrdMZvRWkyC44/view?usp=sharing

 
מתן אנטיביוטיקה פרופילקטית ומתן דם
מתן אנטיביוטיקה פרופילקטית ומתן דם
אוסף התגובות ירוכז תוך מס' ימים ויוצג כאן.
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק