פרטוקול מפגש נציגים מרץ 2016


פרוטוקול מישיבת נציגים שנערכה ב-2016\3\07
דן כנסים-   הרצליה
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר, עינת בירן–בילינסון , אסנת יערי- מאיר, יקי כהן- כרמל, ספא אשקר- נצרת, אורנה בן יוסף- הדסה, מיכאל ילין- עפולה, טניה קויפמן- בני ציון, אסנת חנינה- פוריה, טיטיאנה קרפיבנר- רמב"ם, ז'אנה גל- הדסה, בטי ריאזנוב- סורוקה, יאירה גוטמן, ג'ני פטלק- זבולון
 
הכנס השנתי  -
תאריך : 16\09\21
נבחר- מלון דניאל – הרצליה 
הנושא:  לומדים ומלמדים...
קליטת לומדים, הטמעת טכנולוגיות חדשות, הטמעת נהלים , לימוד מאירועים חריגים , לומדות
כל נושא שקשור בלמידה!
 
הרצאת אורח- למידה באמצעות תחקיר
 
בבקשה לשלוח תקצירים למייל העמותה- מופיע למטה!! – עד 5\1
הרצאות של 15 דקות.
 
כל המצגות יוצגו באותו פורמט- פורמט של העמותה.
סיכום ועדת כנס עד 5\29
סיכום התכנית- 6\13  - ישיבת פורום נציגים.
הודעות ישלחו ב- 7\1
תכנית סגורה להפצה- 7\10
מצגות לאישור סופי- 7\15
 
נושאים שקשורים בארגון:
עלות הכנס- 100 שח לאחות לאחר סבסוד
עלות הערב החברתי- 50 שח לאחר סבסוד
עלויות לינה- (עלות- 720 שח לזוג לאחר סבסוד)
העמותה מסבסדת את המע"מ –על מנת להוזיל.
שאטלים- מרכבת תחנת הרצליה למלון דניאל ובחזרה
ערב חברתי- אושר עי פורום נציגים! תכנית בהמשך...
 
קול קורא- יתפרסם השבוע!
 
ועדת כנס:
אסנת יערי, אסנת חנינה, לאה קרין, מיכאל ילין.
 
 
 
 
 
עבודה על נהלים
ויסות חום \טורניקט \ השכבת חולה
הוקמו קבוצות עבודה- צפון\ מרכז\ ירושלים
הנהלים יכתבו עפ"י פורמט נהלי משרד הבריאות
 
 תרגום נוהלי  EORNA, השלמת ההליך ויציאה לדפוס.
מחקר נוסף לנוהל ספירה- לקראת 2017.
 
 
יום אחות חנ הבינלאומי :  16\02\11  - אגדת דשא – סיכום
רשמים חיוביים!
מיקום מצוין, אוכל פחות טוב מפעמים קודמות.
בעיית אקוסטיקה- לא שמעו רחוק
בקשה לריקודים!
 
 
כנס  EORNA   רודוס  - מאי  2017
קישור לאתר הכנס דרך אתר העמותה.
זה הזמן לשליחת תקצירים לכנס!!!- פרטים באתר
 
העמותה תסבסד למציגים שעבודותיהם התקבלו ולחברי פורום נציגים  (נוכחות מעל ל 80% ממפגשי הנציגים ) (רישום+ לינה בחדר זוגי) אין השתתפות במימון טיסות.
 
דמי חבר לשנת 2015-
בתי החולים וולפסון והדסה טרם העבירו את דמי החבר לשנת 2015
 
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 
 
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך-        2016\05\03 במשרדי דן-כנסים בהרצליה.
                     התאריך הבא: 2016\06\13
 
פורום סגנים ח.נ- יתקיים בתאריך:
 
מפגש מדריכים קליניים  יתקיים בתאריך-         פרטים בהמשך..
 
 
 
 
יעל אדרי- יו"ר                                                       עינת בירן- מזכירה                                       
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק