פרטוקול ישיבת נציגים 11/12/2014

פרוטוקול מישיבת נציגים שנערכה ב-5\12\20141
 במשרדי חב'  דן כנסים בהרצליה
 
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר, עינת בירן–בילינסון , יקי כהן- כרמל,  לאה קרין- שניידר, מוחמד זידאן- השרון, קריסטינה גולדבלום, אסנת יערי- מאיר, אסנת חנינה- פוריה, עידן דותן- אסף הרופא, ספא אשקר- נצרת
 
נציגים ופעילים מתבקשים לפעול להעברת דמי החבר לשנת 2014 , מגזבריות בתי החולים לחשבון העמותה!
(לפנינו רק  סוף דצמבר)
 
כנס  EORNA- ROME  2015
 
המציגים  ופעילי העמותה יקבלו סיוע במימון ע"י העמותה.
בקשות לעזרה במימון יש להגיש עד  ל- 1 לינואר  2015
 
רישום לכנס  470 יורו, לינה בחדר זוגי 160 יורו
אין מימון לטיסות.
לאחר אישור מימון..
החזר  ישולם בעבור קבלות בשקלים בלבד.
 
 
עיתון העמותה:  נדרשים חומרים\ עבודות לפרסום!
יצא במתכונת עצמאית ע"י העמותה
מיכאל ילין- עורך ומפיק.... תודה גדולה על היוזמה!!!
עד עתה התקבלו 5 מאמרים
להעברת חומרים יש לפנות ישירות למיכאל או דרך אתר העמותה:
mikielin@gmail.com
ipna.ornurses@gmail.com
 
העיתון יצא לקראת יום אחות חדר ניתוח הבינלאומי!
 
 
נתחיל בארגון- יום אחות ח.נ הבינלאומי  2015\ 02 \12
 
במסורת שנה שעברה, נחגוג שוב באגדת דשא
פרטים ותכנית אמנותית בהמשך...
התקבלה הצעה למסיבת ריקודים...
נבצע רישום מוקדם + 30 ש"ח  עלות למשתתף
 
 אירוח האיגוד האירופי
דן כנסים הגיש הצעה לאירוח חברי EORNA אוקטובר\נובמבר  2015
אנחנו בתחרות מול האנגלים...
ממתינים להצבעת הפורום האירופי
 
הכנס השנתי הבא:  2015\9\9
נעשתה פניה לדן כנסים לאיתור מקום+ עלויות
לדעת הנציגים צריך לנסות לקיים באותו פורמט של השנה שעברה
ערב חגיגי לפני הכנס  + לינה
 
 
ריענון נהלים:  תשלח פניה רשמית מטעם העמותה למשרד הבריאות
על הצורך והרצון להיות שותפים.
 
תהליך בחירות ל-יו"ר וסגן העמותה:
הגשת מועמדות עד ל- 2015\3\31.
יש להעביר קורות חיים.
עפ"י התקנון: מועמד חייב להיות חבר עמותה+ פעיל בחצי השנה האחרונה.
 
 
אתר העמותה:
יעל סקרה את נושא האתר והציגה אותו.
Ipnaor.coi.co.il
 
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך-        2015\01\19 במשרדי חב' דן כנסים בהרצליה.
 
 
מפגש מדריכים קליניים  יתקיים בתאריך-         פרטים בהמשך..
 
 
יעל אדרי- יו"ר                                                       עינת בירן- מזכירה                                      
 
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק