פרוטוקול ישיבת נציגים ספטמבר 2016

 
פרוטוקול מישיבת נציגים שנערכה ב-2016\09\06
דן כנסים-   הרצליה
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר, עינת בירן–בילינסון , אסנת יערי- מאיר, מיכאל ילין- עפולה, יאירה גוטמן, לאה קרין- שניידר, ג'אנה גל- הדסה
הכנס השנתי  -  תאריך : 16\09\21
מלון דניאל – הרצליה 
הנושא:  לומדים ומלמדים...
כל המצגות יוצגו באותו פורמט- פורמט של העמותה.
ועדת הכנס לאחר הערות ותיקונים- ניתן אישור למצגות
ועדת כנס:
אסנת יערי, אסנת חנינה, לאה קרין, מיכאל ילין.
  +תיק אושרו עי פורום הנציגים שי למשתתפי הכנסMYSTICKO   
 במסגרת הכנס תינתנה מלגות לימודים- ללומדים הדרכה קלינית
על סך 1000 ₪ :
הומלצו:
גל רייפן-  מביה"ח העמק
קרין בדיחי- ו פאני צ'רנין מביה"ח  מאיר
 וולפסון-  נעשתה פנייה מאחות אחראית אך עדיין לא נתקבלו פרטים.
נושאים שקשורים בארגון: עד כה נרשמו 235 אחיות ואחים ליום הכנס ו 85 אחיות ואחים לערב החברתי
עלות הכנס- 100  ₪  לאחות לאחר סבסוד
עלות הערב החברתי- 50 ₪  לאחר סבסוד
עלויות לינה- (עלות- 720 ₪  לזוג לאחר סבסוד)
נסבסד עלות מע"מ –על מנת להוזיל.
שאטלים- מרכבת תחנת הרצליה למלון דניאל ובחזרה יוסדר לפי לוח זמני  הגע הרכבות  מצפון ומדרום.
ערב חברתי- אושר עי פורום נציגים: יתקיים מופע של אסנת וישינסקי ( 9\20) בעלות של 12000 ש"ח.
 
ב- ( 9\20) יערך טיול גיבוש לפורום הנציגים הפעילים- יציאה ממלון דניאל בהרצליה בשעה 09:00, איסוף בתחנת הרכבת בהרצליה בשעה 09:15. נציגים אשר טרם אישרו השתתפות מתבקשים לאשר לאלתר עד יום שני 12/09 בוואטסאפ או במייל.
קשר עם מנהל הסיעוד
הוחלט על יצירת קשר עם דר שושי גולדברג עם כניסתה לתפקיד ראש מנהל הסיעוד.
במטרה להיות מעורבים בתכנים \ אופי קורס חדר ניתוח ולשאוף לאחידות בקורסים העל בסיסיים בחנ.
הועלו מס' רעיונות ונפעל להוצאת נייר עמדה למנהל הסיעוד בנושא- קורס חנ.
כנס   EORNA   רודוס  - מאי  2017
קישור לאתר הכנס דרך אתר העמותה.
העמותה תסבסד למציגים+ פורום נציגים השתתפות בכנס (רישום+ לינה בחדר זוגי)
אין השתתפות במימון טיסות.
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך-        2016\10\19 בחדר ניתוח רמב"ם- חיפה בשעה 10 בבקר ויעסוק בתכנית העבודה לשנה הבאה.
 
יעל אדרי- יו"ר                                                                עינת בירן- מזכירה                                       
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק