פרוטוקול ישיבת נציגים ינואר 2019

פרוטוקול מישיבת נציגים :2019\01\21
בי"ח רמב"ם
השתתפו: יעל אדרי יו"ר +אילנה- רמב"ם, עינת+סעיד - בילינסון. מיכאל ילין- העמק. ספא- נצרת, אסנת- פוריה, יקי כהן +מיכל - כרמל,  יאירה גוטמן, לאה קרין- שניידר ,עידן – אסף הרופא, אלי + שמחה – נהריה, בילאל- הלל יפה, אינה+ טניה-בני ציון, עדי- צפת, ג'אנה+שרי- הדסה
הכנס השנתי  ה30  של העמותה לשנת   2019 -  תאריך יעד - 2019 \11\28-27 (בצמוד לכנס מרדימים)
תתבצע פניה לדן כנסים
הועלתה האפשרות לקיים workshop   בינלאומי  בחסות העמותה  ביום שישי 29/11/2019, כפי שהיה בתורכיה השנה.
יום אחות חדר ניתוח 2019
עקב התקלה שנוצרה בנושא הוצאת העמותה מרשימת העמותות, הוחלט בישיבת הנציגים הקודמת לדחות את אירועי יום אחות חדר ניתוח אשר נחגגו מידי שנה בחודש פברואר.
לאחר שהעניינים חזרו למסלולם, הוחלט לחגוג את יום אחות חדר ניתוח בתחילת חודש יוני, פרטים  יופצו בהמשך.
כנס EORNA 
16-19 למאי 2019- האג הולנד -הכנס הבא
כמיטב המסורת:
  • העמותה תשתתף במימון (רישום לכנס+ מלון אדם בחדר זוגי) למציגים בכנס . התקבלו 5 עבודות, לא כולל פוסטרים !
           כל מי ששלח פוסטר מתבקש לעדכן את יעל בדחיפות  ועד 7/2 על מנת שנדע כמה מציגים צריך לממן,    
           שמות   ופרטי מציגים שלא יועברו עד תאריך זה לא  יקבלו סבסוד.
  • סבסוד  זהה יינתן לנציגי העמותה אשר השתתפו במעל 60%  במפגשים ופעילויות הנציגים לשנת 2018. טבלת נוכחות תועבר ע"י עינת   לבדיקה , הודעה על מתן  או אי מתן סבסוד תועבר לנציג הרלוונטי.
 
  • סבסוד  זהה יינתן לאחות 1 בלבד מכל בית חולים  חבר עמותה  ובהמלצת אחות אחראית בלבד (גם אם בבית החולים יותר מחדר ניתוח אחד) . יעל תשלח תישלח טבלה למילוי פרטי  האח/ות)  את הפרטים יש להעביר למייל העמותה ipna.ornurses@gmail.com  עד 07/02/2019, העברה מעבר לתאריך זה לא תילקח בחשבון.
 
  • כל אחות אשר תקבל סבסוד ע"י העמותה תחתום על הסכם נוכחות בכנס אשר ישלח יחד עם הטבלה.
 
 רישום מוקדם מסתיים  ב1 במרץ לכן חייבים לסיים את התהליך  במהירות עקב הצורך ברישום קבוצתי.
נבצע רישום קבוצתי בלבד!!
AORN
העמותה לא תסבסד השנה השתתפות בכנס AORN    למעט ככל הנראה נסיעה של יעל  שהוזמנה ע"י האיגוד האמריקאי כיו"ר העמותה וזאת רק במידה ויתקיים מפגש IFPN    במהלך הכנס.
 IFPN -  האיגוד העולמי של אחיות חדר ניתוח
לאור המצב הבעייתי ב - EORNA    ושקילת האפשרות לעזוב את האיגוד בנובמבר 2019, הוחלט על פניה רשמית  לIFPN להתקבל כחברים מלאים בארגון.
יעל כתבה מכתב בקשה להצטרפות ולאחר הצבעת חברי הארגון קיבלנו הודעה ב1/2/2019 כי בקשתנו אושרה והחל מ4/2/2019 עמותת אחיות חדר ניתוח בישראל  הנה חברה מן המניין באיגוד העולמי של אחיות חדר ניתוח.
ברכות...ותודה ליעל על הפעילות
עלות החברות בארגון - 255 פאונד לשנה
אנו רואים את ההכרה הבינלאומית כחשובה ביותר!!!
מפגש המועצה של הארגון העולמי יתקיים ב - 2019\08\09 – יורק- אנגליה במסגרת  כנס אחיות חדר ניתוח האנגלי.
הגדרת תפקיד אחות מסתובבת ואחות רחוצה בחדר ניתוח
יצא  כהנחיה מקצועית עי משרד הבריאות.
" פעולות המחייבות ביצוע עי אחות רחוצה ומסתובבת  ב ח. נ ".
מנהל הסיעוד מתכוון לבצע בקרות בחדרי הניתוח לוודא כי ההנחיה מיושמת בבתי החולים השונים.
במהלך חודש מרץ יעל תיפגש עם נציגי מנהל הסיעוד  לבניית כלי הבקרה.
בהמשך יתקיים מפגש עם אחיות אחראיות להצגת הכלי ולאחריו יבוצע פיילוט באחד מחדרי הניתוח בארץ.
הבקרה עצמה מיועדת לקראת סוף שנת 2019.
המצאות העמותה ברשימת העמותות הזכאיות להחזר דמי חבר
לאחר תקלה של נציבת שירות המדינה בה שם העמותה הוסר מהרשימה  ולאחר התכתבויות ושיחה של יעל עם נציג נציבות שירות המדינה העמותה הוחזרה לרשימת העמותות המוכרות לתשלום  (מופיע בתקשי"ר המעודכן).
כל בתי החולים חברי העמותה העבירו את דמי החבר לשנת 2018.
חלק מבתי החולים טרם העבירו את רשימת האחיות  עבורן הועברו הכספים, מתבקשים לעשות זאת בדחיפות, הרשימה תישלח ע"י יעל.
שיתופי פעולה:
•         עו"ד אלונה סיגלר הרכבי:
עריכת סדנאות לאחיות ח.נ בנושא: ניהול סיכונים ברפואה.
כלים שימושיים בשגרה\ בשעת משבר.
הכוונה לערוך במהלך השנה הקרובה 7 סדנאות ברמות שונות
3 סדנאות לאחיות מהשטח  חלוקה לאזור צפון , מרכז ודרום
2 סדנאות לראשי צוות, אחראי משמרת  וסגניות  כלל ארצי
2 סדנאות לאחיות אחריות – כלל ארצי
עלות כוללת כ40,000 ₪   על תאריכים ומקומות מפגש תישלח הודעה בנפרד.
 
•         B-CURE LAZER
לייזר רך – מאיץ החלמת פצע.
הצגת המכשיר, התועלת והמחקרים לחברי הפורום, מתן המלצות לנציג החברה למי לפנות  בבתי החולים.
 
בחירות לתפקיד ראש וסגני העמותה
יעל אדרי ומיכאל ילין מסיימים את ארבע שנות הקדנציה בתפקיד יו"ר וסגן העמותה.
הצגת המועמדים תתקיים בישיבת הנציגים הבאה בתאריך 11 במרץ  ובהמשך תתקיימנה  בחירות לתפקיד יו"ר ושני סגנים  (כפי שהיו בעבר ) -ההמלצה לסיים את התהליך בחודש מרץ ולא לדחות את הבחירות למאי.
רשאים להציג מועמדות לאחד מהתפקידים:  כל אחד מחברי פורום הנציגים ובלבד שהיה נוכח בלפחות 40% מכלל ישיבות ופעילויות העמותה בשנת 2018  (טבלת הנוכחות  תסוכם ע"י עינת בירן מזכירת העמותה ותישלח לכלל הנציגים).
המעוניינים מתבקשים לשלוח קורות חיים וחזון לעינת בירן עד ליום שישי 1 במרץ 2019.
בתהליך הבחירות לכל בית חולים קול אחד בלבד  ללא תלות במספר הנציגים מאותו בית חולים.
הצגת יו"ר העמותה וסגניו  תעשה באירוע יום אחות חדר ניתוח /הכנס השנתי של העמותה.
תקנון העמותה נמצא באתר לעיון.
 
תומר כהן  נציג ביה"ח מאיר– יחליף את יקי כהן בוועדת הביקורת לרגל הפרישה של  יקי לגמלאות.
בהצלחה לשניהם.
מסר-  עקב האכזבה הרבה מנושא ניהול מערך הבוחנים ע"י מסר הוחלט כי העמותה תגבש נייר עמדה למנהל הסיעוד- אפיון בוחנים.
פעילות מתוכננת לאחיות אחראיות בעמותה
ישיבת אחיות אחראיות תתקיים ב- 19\02\11 , בקיסריה:  במשרדי תרופארם - מפעל פארמספט: השחם 9 אזור תעשיה צפוני.
תכנית נשלחה לכולם במייל ובוואטסאפ
כנסים מקצועיים:
בתי חולים המקיימים ימי עיון מקצועיים הכוללות נוסעים סב ניתוחיים והמעוניינים בכך יוכלו לשלוח הזמנות דרך אתר העמותה
כנס השתלות- בילינסון- 5\28.
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך- 19\03\11    ברמב"ם.
 
 
יעל אדרי- יו"ר                                                                            עינת בירן- מזכירה                                      
 
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק