פרוטוקול ישיבת נציגים ינואר 2017

 
פרוטוקול מישיבת נציגים :2017\01\23
בי"ח רמב"ם
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר, עינת בירן–בילינסון ,מיכאל ילין- העמק, מוחמד זיידאן- השרון, עדי אלימלך- זיו, טניה קויפמן- בני ציון, לאה קרין- שניידר, יקי כהן- כרמל, ארנה בן יוסף- הדסה, , אסנת חנינה- פוריה, טטיאנה קרפיבנר- רמב"ם, רקפת כסיף+ עדנה- מאיר, ויקה- וולפסון, אלי כהן- נהריה,
 
הכנס השנתי  - בצמוד לכנס המרדימים- 7-8 לנובמבר 2017
הנושא יקבע בישיבות הבאות
כנ"ל לגבי המתכונת..
הכנס יתקיים גם השנה במלון דניאל-הרצליה
 
יום אחות ח.נ הבינלאומי- 2017\2\9
נחגוג במתכונת הקודמת- ב"אגדת דשא"
יום ה' בערב- מסיבת ריקודים + ארוחה
עלות – 30 שח למשתתף, מותנה ברישום מוקדם!!
הסעות במתכונת השנים הקודמות
סיכומים לקראת סגירה+ בחירת מתנה
 
תשלום עבור דמי חבר ל-2016
יעל העבירה טפסים מעודכנים
יש להעביר לגזבריות בתי החולים
עדין יש בתי חולים שלא העבירו דמי חבר (וולפסון, סורוקה, נצרת, שיבא, ברזילי, הדסה)
 התקבל אישור  מהדסה, שיבא וולפסון על כך שהתשלום יועבר עד חודש פברואר
 
סדנת תרחישים למדריכים קליניים
נבנית כרגע ברמב"ם ותיערך במידה ומנהל הסיעוד יאשר.
פרטים בהמשך..
 
נתכנן מפגש סגנים
 
קשר עם מנהל הסיעוד
הוחלט על יצירת קשר עם דר שושי גולדברג עם כניסתה לתפקיד
לאחר הצגת נייר עמדה- הוזמנו ב: 2\2 למפגש
הנציגים המשתתפים: יעל, מיכאל, עינת, לאה קרין
 
כנס  EORNA   רודוס  - מאי  2017
קישור לאתר הכנס דרך אתר העמותה.
העמותה תסבסד למציגים+ פורום נציגים השתתפות בכנס (רישום+ לינה בחדר זוגי)
אין השתתפות במימון טיסות.
מומלץ לבצע רישום מוקדם עד לסוף פברואר!
בבקשה לידע את יעל- בבקשות לעזרה במימון
נכון להיום- התקבלו 7 מצגות+ 3 פוסטרים
 
כנס משרד הבריאות: "אתגרים עתידיים בח.נ"
יתקיים בהלל יפה ב-2\8 נא להירשם אצל שריניה שפירא , הכתובת נשלחה במייל לכל האחיות האחראיות.
 
המשך עבודה על נהלים:
עבדנו על טיוטת נוהל השכבת חולה לניתוח
 
3 טיוטות הנהלים יועברו למנהל הסיעוד
נוהל ויסות חום, נוהל שרוול אויר בלחץ, נוהל השכבת חולה לניתוח
 
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 
 
 
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך-        2017\03\6  על המיקום תימסר הודעה בהקדם
 
תאריך נוסף –
 
פורום סגנים ח.נ- יתקיים בתאריך:
 
מפגש מדריכים קליניים  יתקיים בתאריך-  פרטים בהמשך..
 
 
 
 
יעל אדרי- יו"ר                                                      עינת בירן- מזכירה                                       
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק