פרוטוקול ישיבת נציגים יוני 2020

 פרוטוקול מישיבת נציגים :2020\06\8
בי"ח רמב "ם
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר, נסיה ציטלובסקי +אילנה לזבניקוב פוסטרנק- רמב"ם, עינת בירן +ליאת  אלבוגן- בילינסון. מיכאל ילין-מעיין.  דליה  גולדברג- שניידר , שמחה ברזינס– נהריה, אינה שטרקמן + טניה קויפמן-בני ציון, תומר- כהן מאיר, לריסה זיידמן- קפלן, ויקה אירושנקו + פיטר לויפר- וולפסון, יאירה גוטמן, שרי כהן- הדסה, ענבר ויצמן + מירב שניידר- הלל יפה , יאנה שאפק- איכילוב
 
 
 
הכנס השנתי  -
מועד הכנס השנתי 2020השתנה והוא יתקיים ביום חמישי 20\10\22  במלון דניאל בהרצליה.
(במקביל לכנס מרדימים)
 
הנושא הכנס: הסיעוד, – של חדר ניתוח
 
הכנס יתקיים במלון דניאל בהרצליה- יום כנס בלבד!
הרישום לכנס אישי- עפי הרשימות השמיות שהוגשו ע"י בתי החולים, (ביה"ח אסף הרופא טרם הביר רשימה).
 
יו"ר הכנס- שרי כהן מביה"ח הדסה עין כרם
ועדת הכנס: דליה גולדברג- שניידר, מיכאל ילין – מעיין וס/יו"ר, אילנה פוסטרנק- רמב"ם, תומר  כהן- מאיר ומירב שניידר- הלל פה.
 
קול קורא......בקרוב
תקצירים  יש לשלוח  עד 01/08
למייל העמותה  ipna.ornurses@gmail.com  ובמקביל 
לשרי כהן  במייל  sarico@hadassah.org.il
 
 
ליאת אלבוגן מבלינסון תכין מצגת לכנס: התמודדות חדרי הניתוח עם הקורונה
חומרים ותמונות- נא לשלוח לליאת: Albogen@clalit.org.il   ולמייל העמותה כמצוין לעיל עד לתאריך 01/08
 
 
טיוטת נוהל- בחורים:
 
הוצגה טיוטה להנחיה  מקצועית לתפקיד "כוח עזר מיומן בחדרי ניתוח" (בחור) התקיים דיון – סיכום נשלח  למנהל הרפואה
 
תכנית ההכשרה שנשלחה ע"י משרד הבריאות לא נמצאה מתאימה לתכנים ולצרכי ההדרה בשטח, מכתב נשלח לגב' סימה גבאי ממשרד הבריאות יעל בנתה תוכנית חלופית שאושרה ע"י פורום הנציגים והועברה גם היא למשרד הבריאות.
 
מיקום הכנס הוא המרכז הרפואי אסף הרופא , אשר אינו נגיש , ביקשנו לבצע את ההכשרה בשלושה מוקדים צפון, מרכז וירושלים.
 
 
סדנאות לאחיות חנ בנושא: ניהול סיכונים ברפואה. עו"ד אלונה סיגלר הרכבי
כלים שימושיים בשגרה\ בשעת משבר.
  • מומלץ ביותר!!!
  • מועד ומיקום הסדנאות טרם נסגר סופית ויפורסם בהמשך. ...
  • מותנה במס' משתתפים- עד 25 משתתפים
  • הרישום מראש אצל- יעל
 
ערב חברתי – נכון לעכשו מבוטל!
 
 
הצעה לתרומה לעמותה:
יעל נפגשה עם מר אביאל אברמוביץ- מעונין לממן 2 מלגות וסדנה
להנצחת אימו – אחות ח.נ באיכילוב..
 
נוהל "שדה ניטרלי" - הוצג לפורום ע"י אילנה מרמב"ם, הועלו מספר נקודות לשיפור
 
 
יעל הציגה את פעילות העמותה בחו"ל:
פגישת ZOOM-     EORNA
הפגישה הבאה בנובמבר- בריסל
 
 
 
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך- 2020\08\10   ברמב"ם.
 
 
 
יעל אדרי- יו"ר העמותה           סכמה: עינת בירן- מזכירה                                
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק