פרוטוקול ישיבת נציגים יוני 2018

פרוטוקול מישיבת נציגים :2018\06\11
בי"ח רמב"ם
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר – רמב"ם, עינת  בירן- בילינסון , אלי כהן +שמחה ברזינס- נהריה, תומר  כהן- מאיר. מיכאל ילין- העמק. מוחמד זיידן- השרון, ספא- אשקר נצרת, אסנת חנינה- פוריה,יקי- כהן כרמל, ז'אנה גל- הדסה, ויקה ירומצ'נקו- וולפסון, לריסה זיידמן- קפלן
 
הכנס השנתי  -
הכנס הבא-   22\23- באוקטובר 2018
במתכונת שנה שעברה- במלון דניאל- הרצליה
הנושא: המטפל במרכז - " מי מטפל במטפל?"
ועדת כנס: מיכאל ילין,  אסנת  חנינה, תומר כהן, יקי כהן  ומוחמד זיידן.
יו"ר הכנס: מיכאל ילין
תקצירים יש לשלוח למייל העמותה: ipna.ornurses@gmail.com      
mikielin@gmail.com
  
תקצירים  יתקבלו עד 7\15   !!
 
ועדת כנס תסגור תכנית עד לסוף יולי ויחל הרישום לכנס.
 
  •  הוצגו פרטי העשייה בוועדות מייעצות ב-2018:
            בנית קורס הכשרה לבחורים\כוחות עזר
            הגדרת ראשי צוות\ ראשי תחום בח.נ.
            החולה במרכז- תהליך קבלה לח.נ \ מוכנות חולה לניתוח\שחרור
 
            התשלום למשתתפים בוועדות = יציאה בתפקיד ע"י בתי החולים
            המלצות הוועדות יוצגו בישיבה משותפת עם אחיות אחראיות בתאריך- 6\20 ברמב"ם.
            הצגת התוצרים- 7\11 מנהל הסיעוד.
 
  • EORNA-
            יעל ומיכאל נתנו סקירה בנושא התנהלות הארגון- נשארים באיגוד עד לכנס בהאג הולנד.
            הועלתה הצעה להקמת ארגון למדינות אגן הים התיכון.
 
            חזרנו לדון בנושא ההצטרפות לפדרציה העולמית.. נערכה הצבעה והוחלט להגיש בקשה להצטרפות על            
            דעת 13 המשתתפים- התקבל פה אחד!
 
            יעל ומיכאל הוזמנו לכנס השנתי בתורכיה 10\4-6 זהו כנס בינלאומי בו ישתתפו מציגים ממספר מדינות   
            כולל מהאיגוד העולמי.
 
 
              כנס EORNA  

             16-19 למאי 2019- האג הולנד -הכנס הבא
             הופץ קול קורא להגשת עבודות, יש קישור לאתר לשליחת עבודות.
 
                   כמיטב המסורת: העמותה תשתתף במימון (רישום לכנס+ מלון) למציגים בכנס.
                  חשוב חשוב לשלוח עבודות!!!
  • מאזן 2017:
            הוצג בפני הפורום.
            הוחלט על מתן תמיכה לפעילות חברתית לצוות סיעודי ח.נ בהם רוב הצוות הינו חבר עמותה. ואשר דמי               
            רישום לחברות לשנת 2017 הועברו לחשבון העמותה.
            הסכום  שהוחלט לתת עומד על של  5000ש"ח לכל בי"ח ויבחן מידי שנה בהאם לתקציב העמותה ולרישום  
            לחברות..
            הסכום ישולם ישירות  לספקים ולא לבי"ח תמורת קבלות
            החלטה סופית תינתן  במסגרת פורום אחיות אחראיות.
 
  • עדכון נוהל ספירה:
            שירלי לוז ממנהל הסיעוד\ המועצה הלאומית לכיר' דנים בנושא נוהל ספירה
            יעל הוזמנה להציג את הבעייתיות
            אין אחידות בנושא הרישום
            חשובה אחידות השיטה.
 
  • קורס על בסיסי ח.נ:
          יעל ועינת הצטרפו לפורום מרכזי קורס בוולפסון
           על פי החלטתם נוספו 3 ימים למודול ההתנסות הראשונה בקורס שיחל ב2019
           קיימת בעיתיות עם 4 הנהלים המומלצים לנוהל
           נעשה תיקוף עפ"י אלכסנדר2019   לנוהל טורניקט- יובא לפורום אחיות אחראיות.
 
  • יום עיון בנושא: פצעי מלחמה
          יתקיים ב- 10\3 בבית חולים נהריה , בחסות העמותה.
 
          לפורום אחיות ח.נ בכנס- נא לשלוח עבודות לשמחה ברזינס, פרטים באתר העמותה ואתר הפייסבוק.
 
 
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך-        2018\07\23 ב..חדר ניתוח בי"ח רמבם
בשעה 09.30 בבקר.
 
 
יעל אדרי- יו"ר                                                      עינת בירן- מזכירה                              
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק