פרוטוקול ישיבת נציגים יולי 2018

פרוטוקול מישיבת נציגים :2018\07\23
בי"ח רמב"ם
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר – רמב"ם, עינת  בירן- בילינסון , תומר  כהן- מאיר. מיכאל ילין- העמק. מוחמד זיידן- השרון, ספא אשקר- נצרת, אסנת-חנינה פוריה, יקי כהן +מיכל משה- כרמל, ז'אנה גל +שרי כהן- הדסה, עדי אלימלך- צפת, יאירה גוטמן, לאה קרין- שניידר
 
הכנס השנתי  -
הכנס הבא-   22\23- לאוקטובר 2018
במתכונת שנה שעברה- במלון דניאל- הרצליה
הנושא: המטפל במרכז - " מי  מטפל במטפל"
 
   ועדת כנס תסגור תכנית היום!
הוגשו 14 תקצירים
 
עלויות לחברי עמותה :100שח לכנס\ 50 שח לערב גאלה, השאר במימון העמותה.
הרישום לכנס יחל ב15/8 – הרישום ממוחשב בלבד
תכנית הכנס תופץ באתר העמותה, פייסבוק וישלחו עלונים לבתי החולים.
 
מלגות יוענקו במהלך הכנס ללומדים-הדרכה קלינית: נדרש מכתב המלצה +אישור רישום ללימודים, יש לשלוח עד לתאריך 15/09  ובתנאי שהרישום לקורס הבא או מי שנמצא במהלך קורס,  עדיפות תינתן ללומדים מבתי חולים שלא קיבלו בעבר.
 
טיול לנציגים הפעילים- 22 לאוקטובר בבוקר- פרטים בהמשך..
 
כנס EORNA  
16-19 למאי 2019- האג הולנד -הכנס הבא
הופץ קול קורא להגשת עבודות, יש קישור לאתר לשליחת עבודות.
תקצירים עד ל- 7\30 , פוסטרים עד  2018\11
 
כמיטב המסורת: העמותה תשתתף במימון (רישום לכנס+ מלון) למציגים בכנס.
חשוב חשוב לשלוח עבודות!!!
 
 
הוחלט על מתן תמיכה לפעילות חברתית לצוות סיעודי חנ.
סכום של 5000 ש"ח לכל בי"ח שמרבית חבריו חברי עמותה.
נדרש : בקשה רשמית על דף לוגו של בית החולים\ מטרה- הצעת מחיר להוצאה
(ישולם ישיר לספק ולא לבי"ח) נדרשת קבלה מסודרת הכוללת מס במקור.
הובא לאישור פורום אחיות אחראיות.
 
יום עיון בנושא: פצעי מלחמה
יתקיים ב- 10\3 בבית חולים נהריה , בחסות העמותה.
לפורום אחיות ח.נ בכנס- נא לשלוח עבודות לשמחה.
 
 
 
סדנה בינלאומית נושא" מעמד אחות ח.נ" – תערך באיזמיר- תורכיה
יעל אדרי + מיכאל ילין מוזמנים  להשתתף בסדנא.
הסדנא במימון  מלא של התורכים
4-6 לאוקטובר 2018
 
יום עבודה למדריכים קליניים:
 
ב 4 בספטמבר יערך יום עבודה למרכזים ומדריכים קליניים, לקראת הכניסה של הלומדים למודולה השנייה.
 
יום העבודה יערך בבית הספר לאחיות במרכז הרפואי וולפסון, תכנית תישלח למדריכים ולאחיות אחראיות בהמשך.
 
בחירות לעמותה  תיערכנה – מרץ 2019  ( לתקופה : ספטמבר   2019- ספטמבר 2023)
 
מועמדים אפשריים: חברות בעמותה , פעיל בפורום הנציגים לפחות שנה, בעל יכולת הובלה וקידום תהליכים,  מהווה סמכות מקצועית , יכולת זמינות לפעילויות שוטפות של העמותה ומנהל הסיעוד.
 
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך-  הודעה תישלח לנציגים בהמשך
 
 
 
 
יעל אדרי- יו"ר                                                       עינת בירן- מזכירה                                      
 
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק