פרוטוקול ישיבת נציגים יוי 2017

 
פרוטוקול מישיבת נציגים :2017\06\19
בי"ח רמבם
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר, עינת בירן–בילינסון , טניה קויפמן- בני ציון, מוחמד זידאן- השרון, יאירה גוטמן
 
הכנס השנתי  - בצמוד לכנס המרדימים- 7-8 לנובמבר 2017
שיריינו את מלון דניאל-הרצליה לכנס בעלויות דומות לשנה שעברה
הנושא:  " פנים מול פנים"
 
ועדת הכנס-אסנת יערי,לאה, יקי, יאירה, מיכאל, ג'אנה, רקפת.
 
קשר עם מינהל הסיעוד
המפגש הבא במינהל הסיעוד  6\29
 
המשך עבודה בנושא: 
קורס על בסיסי ח.נ
 
הצגת נייר העמדה בנושא הנחייה מקצועית
הצגת נייר עמדה בנושא הכשרה על בסיסית
 
הגשת נייר עמדה סופי ביולי.
 
  • אושר תשלום החזר נסיעות לנציגים עבור 2016
 
 
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך-        2017\07\17 ב..רמבם.
בשעה 10 בבקר.
תאריך נוסף –
 
 
 
יעל אדרי- יו"ר                                                      עינת בירן- מזכירה                                       
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק