פרוטוקול ישיבת נציגים דצמבר 2016

 פרוטוקול מישיבת נציגים :2016\12\05
בי"ח רמב"ם
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר, עינת בירן–בילינסון , יאירה גוטמן, לאה קרין- שניידר, יקי כהן- כרמל, ארנה בן יוסף- הדסה, , אסנת חנינה- פוריה,  , בטי ריאזנוב + הילה פרן- סורוקה, טיטיאנה קרפיבנר- רמב"ם, אסנת יערי+ תומר כהן – מאיר, ויקה - וולפסון, אלי כהן- נהריה, ג'ני פטלק- זבולון
 
הכנס השנתי  - בצמוד לכנס המרדימים-  7-8 נובמבר 2017
הנושא יקבע בישיבות הבאות
כנ"ל לגבי המתכונת..
 
יום אחות חנ הבינלאומי- 2017\2\9
נחגוג במתכונת הקודמת- ב"אגדת דשא"
יום ה' בערב- מסיבת ריקודים + ארוחה
  +DJ להקה
נוציא הזמנה מסודרת!
עלות – 30 שח למשתתף, מותנה ברישום מוקדם!!
הסעות במתכונת השנים הקודמות
 
יום עיון לראשי צוותים ג'ונסון  2016\12\21
תכנית תופץ היום!
מותנה ברישום מוקדם אצל יעל\ עינת
רישום עד  12\15
 
תשלום עבור דמי חבר ל-2016
יעל העבירה טפסים מעודכנים
יש להעביר לגזברויות בתי החולים
 
סדנת תרחישים למדריכים קלינים
נבנית כרגע ברמב"ם
פרטים בהמשך..
 
נתכנן מפגש סגנים
 
קשר עם מנהל הסיעוד
הוחלט על יצירת קשר עם דר שושי גולדברג עם כניסתה לתפקיד
במטרה להיות מעורבים בתכנים \ אופי קורס ח.נ ולשאוף לאחידות בקורסים
העל בסיסיים בחנ..
הועלו מס' רעיונות ונפעל להוצאת נייר עמדה למנהל הסיעוד בנושא- קורס חנ.
 
 
 
 
 
כנס  EORNA   רודוס  - מאי  2017
קישור לאתר הכנס דרך אתר העמותה.
העמותה תסבסד למציגים+ פורום נציגים השתתפות בכנס (רישום+ לינה בחדר זוגי)
אין השתתפות במימון טיסות .
הרישום יעשה באופן עצמאי דרך אתר הכנס eornacongress.eu, החזר כספי יעשה תמורת קבלות מקוריות בלבד.
את הקבלות יש להגיש לעינת בירן גזברית העמותה.
 
מומלץ לבצע רישום מוקדם עד לסוף דצמבר!
בבקשה לידע את יעל- בבקשות לעזרה במימון
 
 
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 
 
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך-        2017\01\23  ב... בשעה 10 בבקר.
 
תאריך נוסף – 2017\02\27
 
 
מפגש מדריכים קלינים  יתקיים בתאריך-  פרטים בהמשך..
 
 
 
 
יעל אדרי- יו"ר                                                      עינת בירן- מזכירה                                      
                                 
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק