פרוטוקול ישיבת נציגים דצמבר 2010

פרוטוקול מישיבת נציגים שנערכה ב-2010\12\15 במשרדי חב' m3 בהרצליה
 
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר , עדנה לביא ס/יו"ר, אהובה פרידמן ס\יו"ר , אריאלה סער –תה"ש ,  אלי כהן-נהריה, יקי כהן-כרמל, רחל אשכנזי- אשקלון, ציפי בן דוד-אלישע, עירית בן יהודה- בני ציון, ציפי דותן- אסף הרופא, לאה קרין- שניידר,  מלכה פרבר -צפת, עינת בירן –בילינסון
 
 
 1. כנס יום אחות חדר ניתוח הבינלאומי : יערך ב-2011\02\14 בבית החולים רמב"ם- חיפה
  הנושא : ניהול סיכונים בח.נ.
  הוצגה תכנית הכנס- תקבע סופית ע"י יעל+קריסטינה.
  יקי כהן ינחה את הכנס.
חדרי הניתוח מתבקשים להתייחס לכנס ככנס יחיד ומרכזי השנה! ולשלוח כמה שיותר נציגים, גם על חשבון של הקטנת פעילות.
 
 1. הכנס השנתי הבא בצמוד לכנס מרדימים – ספטמבר 2010
הועלה הרעיון לכנס במתכונת של יומיים: ערב מקדים (ערב חברתי)- 9\13.
ולמחרת יום הרצאות – 9\14.
המיקום: דן פנורמה ת"א (יבדקו אפשריות לינה).
נושא הכנס : עתידנות בח.נ.
 
 1. עיתון העמותה: יופץ לקראת יום אחות חנ הבינלאומי במימון\חסות חברת M3.
יוכנסו תקצירים מן הכנס+ תמונות.
הוצגו הטיוטות לעיתון, נבחר פורמט מועדף.
2011\01\10- תאריך אחרון למסירת חומרים לעיתון – יש להעביר ליעל!
 
 1. מחקר העמותה
  הוצגה שאלת המחקר : הגורמים המשפיעים על השתתפות אחיות בימי עיון\ כנסים מקצועיים\ לימודי המשך\ לימודים אקדמאיים.
  הוצג השאלון שישלח בהקדם לנציגים לתגובות ושינויים.
הפצה+איסוף במהלך ינואר.
במסגרת הדיון- ניתנה הרצאה בנושא "אלימות אופקית בחדרי הניתוח" מחקר הנעשה במסגרת המכללה לישראל והועלתה השאלה לגבי שיתוף פעולה והרחבת המחקר במסגרת העמותה.
 
 1. תוכניות עבודה ל-המשך הפעילות הבאה:
מפגש לימודי לראשי- צוות כירורגיה יערך במהלך מרץ במימון\חסות  ג'ונסון
 
ב- 10\12\24 יתקיים יום עיון באסף הרופא: מניעת זיהומים+ רובוטים בכירורגיה,
לא לשכוח!
 

 
 
 
 1. סקירת "מבצע אברהם": ניתוחי מילה למניעת מח' האיידס באפריקה. שיתוף העמותה בפרויקט:
      סקירה מאלפת+רשמים+תמונות ניתנו ע"י עדנה לביא מנסיעתה לדרבן.
 סדנה נוספת תתקיים במסר לקראת מאי 2011, משלחות נוספות בדרך...
 
 1. נוהל ספירה החדש: התקיים דיון בנוהל החדש והועלו מס' נקודות:
בסעיף "פריטים נילווים" יש להוריד את הברגים, להוסיף מחטי הזרקה, לשנות לגומיות כלי דם.
בסעיף 2.4- להוריד  "אין חובה לבצע ספירה נפרדת לפני כל סגירת איבר, אלא אם כן סבר מישהו מהצוות שיש צורך בכך"
בסעיף  4.2- להוריד! לא נדרש!
יעל תפעל להעברת הערות אלה למשרד הבריאות\ מנהל הסיעוד.
 
 1. כנס EORNA-  בליסבון : 12\04\26-  12\04\29.
קבלת תקצירים באנגלית עד יוני 2011   קיים קישור לאתר הכנס באתר העמותה http://ipna.medil.org      . יעל אדרי ואהובה פרידמן חברות במועצה המדעית של   
      הכנס, מי שמעוניין להעביר אליהן תקצירים לבדיקה לפני שליחתם לכנס מוזמן
      לעשות זאת ליעל: edryyael6@walla.co.il  .
לאהובה friedmanah@walla.com
 
 1. חילופי אחיות בין חדרי הניתוח בארץ- כל המעוניינים נא לפנות לעדנה בי"ח רמב"ם בדוא"ל ednalavi@walla.com .
 
 1. רישום העמותה כאגודה מקצועית מוכרת להשתתפות המעסיק בדמי החבר השנתיים
יש להעביר לחשבי השכר את המסמכים הבאים: חוזר החשב הכללי באוצר, העתק תעודה לרישום העמותה, טופס אישור ניהול פנקסי חשבונות של העמותה, טופס התחייבות להעברת תשלום לעמותה. טופס חתום לייפוי כוח בלתי חוזר ע"י כל אחות, רשימה מעודכנת של אחים\יות ח.נ +ת.ז +% משרה בכל ח.נ.
יעל תדאג להעביר את כל הטפסים לידי האחיות האחראיות והנציגים.
 
 
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך- 11\03\16 במשרדי חב' 3m בהרצליה
 
יעל אדרי- יו"ר                                                      עינת בירן- מזכירה                                       
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק