פרוטוקול ישיבת נציגים אפריל 2018

פרוטוקול מישיבת נציגים :2018\40\16
בי"ח רמב"ם
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר – רמב"ם, עינת בירן+  גיזאווי סעיד- בילינסון , לאה קרין- שניידר, אלי כהן- נהריה, תומר  כהן- מאיר, מיכאל ילין- העמק, מוחמד זיידן- השרון, תאמר חידרי -נצרת, אסנת חנינה- פוריה, יקי כהן – כרמל.
הכנס השנתי  -  2018
הכנס הבא-   30\31- באוקטובר 2018
במתכונת שנה שעברה- במלון דניאל- הרצליה
הנושא: המטפל במרכז  -  " לטפל במטפל"
יו"ר  ועדת הכנס: אסנת חנינה
ועדת כנס: מיכאל ילין, אסנת חנינה ,תומר כהן, יקי  כהן ,מוחמד זיידן, לאה קרין, ספא אשקר.
תקצירים יש לשלוח למייל העמותה: ipna.ornurses@gmail.com  
 
יום הדרכה למרכזי הדרכה + מדריכים קליניים ב ח. נ:
התקיים ברמב"ם ב-  10 לאפריל 2018
השתתפו 45 איש : היה פורה ומעניין
התקבלו הדים חיוביים מאד! – ברמה המקצועית והאירגונית.
עלה נושא: חשיפת לומדים לניתוחים עם קרינה
תועבר בקשה למרכזי הלמידה לספק תגי קרינה
-              יום הדרכה נוסף יערך במהלך חודש ספטמבר.
-              נדרש מפגש במנהל הסיעוד עם נציגי מסר.
 
 
 
 
 
ועדות מייעצות  לאחות הראשית הארצית ב-2018:
  • בנית קורס הכשרה לבחורים\כוחות עזר
  • הגדרת ראשי צוות\ ראשי תחום בח.נ.
  • החולה במרכז- תהליך קבלה לח.נ \ מוכנות חולה לניתוח  והעברת חולה להתאוששות
 
בחירת משתתפי הועדות נעשתה בהמלצת אחיות ראשיות של בתי החולים
ימי המפגשים ישולמו למשתתפים כיציאה  בתפקיד
מרכזת  כל שלושת הועדות בתחום חדר ניתוח – יעל אדרי
נקבעו תאריכי מפגשים שאינם ניתנים לשינוי
מפגש הפתיחה ביום ראשון 22/4  במנהל הסיעוד בתה"ש, הודעת נשלחו למשתתפים.
המלצות הוועדות יוצגו בישיבה משותפת עם אחיות אחראיות ונציגי העמותה לפני שיועברו סופית למנהל הסיעוד.
EORNA-
יעל ומיכאל נתנו סקירה בנושא התנהלות הארגון- בעיתיות בהתנהלות
מספר מדינות עזבו על רקע של ניהול כספי בעייתי
הועלו לדיון ולהצבעה 2 הצעות:
-              פרישה מידית – בגינה הצביעו 7 נציגים (ישיבה קודמת)
-              נסיעת הנציגים לישיבה במאי, לימוד  הבעייתיות ואז קבלת החלטה- בגינה הצביעו 9 נציגים
מחכים לישיבה בתחילת מאי לקבלת החלטות! יעל ומיכאל ידווחו ישירות מבלגיה.
כנס EORNA   -  2019
16-19 למאי 2019- האג הולנד
הופץ קול קורא להגשת עבודות, יש קישור באתר  העמותה לשליחת עבודות.
כמיטב המסורת: העמותה תשתתף במימון (רישום לכנס+ מלון) למציגים בכנס.
AORN-   ניו אורלינס מרץ 2018
השתתפו בחסות העמותה  10 אחיות, שרי כהן מהדסה הגישה הרצאה, קיבלה הדים חיוביים ביותר.
יעל אדרי הוזמנה ע"י מארגני הכנס , שמה ושם העמותה הוצגו בכנס הפתיחה כנציגי ישראל.
בכנס השתתפו כ8000 אחיות מארה"ב ומהעולם.
 
אישור ניהול תקין:
התקבלו האישורים!!
הוכנסו לאתר העמותה.
 
יום עיון בנושא: ניתוחי רובוט
יתקיים ב- 6\4 בבית חולים בילינסון, בחסות העמותה.
 
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המיילipna.ornurses@gmail.com  
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך-        2018\06\11  ב..חדר ניתוח בי"ח רמב"ם
בשעה 09.30 בבקר.
 
 
יעל אדרי- יו"ר                                                                            עינת בירן- מזכירה 
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק