פרוטוקול ישיבת נציגים אוקטובר 2017

פרוטוקול מישיבת נציגים :2017\10\23
דן כנסים- הרצליה
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר, עינת בירן, , לאה קרין- שניידר, ויקה- וולפסון, אלי כהן- נהריה, יאירה גוטמן, אסנת יערי, אסנת חנינה-פוריה, אורנה בן יוסף, ג'אנה גל- הדסה, תומר כהן, רקפת- מאיר, ספא אשקר- נצרת, מיכאל ילין- העמק.
 
הכנס השנתי  - בצמוד לכנס המרדימים- 7-8 לנובמבר 2017
מלון דניאל-הרצליה לכנס בעלויות דומות לשנה שעברה
הנושא:  " פנים מול פנים"
ועדת הכנס-אסנת יערי, לאה, יקי, יאירה, מיכאל, ג'אנה, רקפת.
הרישום בעיצומו – עד 10\31
מס' תקלות ברישום בדן כנסים
 
נא לפעול לעידוד וסיום הרישום!!
 
לקבלת מלגות ללומדים הדרכה קלינית- נא לפנות ליעל!
 
שי למרצים כמקובל+ שי לפזית על זכייתה ב- EORNA.
 
בניית פורמט למצגות – בוצע עי יעל.
 
דמי חבר ל-2017:
בבקשה לסיים את העברת התשלומים עד סוף דצמבר 2017
חשוב להעביר רשימות שמיות בגין החברים בטבלת אקסל.
 
יום אחות חנ הבינלאומי:
שוריין ה- 2\15 אגדת דשא
במתכונת השנים הקודמות... תכנית בהמשך...
 
בוחנים במסר:
דרישות לתפקיד הועברו לאחיות אחראיות
יעל מרכזת את הרשימה
החדשים יעברו הדרכה...
 
תוכניות עבודה עם מנהל הסיעוד:
 
סילבוס קורס ח.נ- התקבל בשלמותו , הצגת התוכנית ב- 10\31 במנהל הסיעוד
למרכזי הקורסים
 
בנית יום הדרכה למרכזי הדרכה בח.נ.
נושאים שיטופלו ב-2018:
בנית קורס הכשרה לבחורים
הגדרת ראשי צוות\ ראשי תחום בח.נ.
החולה במרכז- תהליך קבלה לח.נ\ מוכנות חולה לניתוח.
 
 
כנס AORN ניו אורלינס
03\24 -03\28 2018
העמותה תסייע במימון  הרישום\לינה
נא לפנות ליעל.
 
EORNA- יעל הציגה שוב  מצב של אי סדרים בארגון ..לצערנו... בהמשך עידכון
 
 
קול קורא לכנס עמותות מקצועיות
 
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך-        2017\11\27  ב..רמבם.
בשעה 10 בבקר.
 
 
יעל אדרי- יו"ר                                                      עינת בירן- מזכירה                                       
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק