פרוטוקול ישיבת מדריכים/נציגים מאי 2016

פרוטוקול מישיבת נציגים\ מדריכים קלינים\ מרכזי קורס
 שנערכה ב-2016\05\30
דן כנסים-   הרצליה
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר, עינת בירן–בילינסון , אסנת יערי- מאיר, לאה קרין, אורלי רפאל, זאנה טיפוגרף- שניידר, אהובה פרידמן, סווטלנה קורן- וולפסון, יקי כהן- כרמל, אינה שטרקמן, עוואד עומר- בני ציון, ויקטוריה קבלו- סורוקה, פזית גלבר, יוליה – רמב"ם, דימה ופרינסקי- שיבא, רזניק רוזנה- הלל יפה, מיכל עזרא לביא- הדסה.
 
 
נושא הישיבה: בנית נייר עמדה למנהל הסיעוד בנושא קורס חנ
 
 • ניתנה מצגת ע"י יוליה  כץ מרכזת  הכשרה על בסיסית סב ניתוחית במרכז ההכשרה, ליד הקריה הרפואית רמב"ם-  תכנית ההכשרה העל בסיסית - 2016
בהמשך למצגת התנהל הדיון שעסק ב:
 
 1. מבנה הקורס:
2 מודולות עיוניות- 331 שעות.
2 מודולות קליניות- 184\ 384 שעות.
 
 1. מטרת המודולה העיונית- הקניית ידע תיאורטי
           קשיים:
 • אין מסגרת אחידה והגדרת דרישות  של הקורסים הנלמדים במרכזים השונים.
 • השגת מרצים על בסיס הכרות אישית- אין הכרה לנקודות זכות למרצים.. מה שמקשה על גיוס רופאים בעיקר.
 • פער גדול בין אחיות בעלות הכשרה קודמת לבין אחיות ללא הכשרה
 • תמהיל הלומדים בעייתי 2/3 ללא הכשרה 1/3 עם הכשרה קודמת.
 • הקצאת שעות  בעייתית ביחס לתחומים הנלמדים (לדוגמא: מניעת זיהומים 54 שעות, מיותר לחלוטין).
 
 1. המודולה הקלינית
 • מעט מידי שעות התנסות  קלינית
 • אין הגדרה ברורה באילו תחומים ובאילו ניתוחים חובה להגיע לעצמאות
 • מבנה ההכשרה לא טוב 2-3 ימים בשבוע אין רצף למידה.
 • תכנית אוריינטציה לא אחידה.
 • שדות קליניים לא מתאימים, אין מרכז קליני, אין מספיק מדריכים.
 
 1. המלצות בנושא מבנה ההכשרה .
 • הכרחי ניסיון קודם בחדר ניתוח 6 חודשים פחות.
 • בדיקת התאמת האחיות לתחום הסב ניתוחי במשך 6 חודשים לפחות טרם היציאה להכשרה.
 • שינוי תכנית האוריינטציה בשבוע ההתנסות הראשון לרצף של 4-5 ימים לפחות, עם תכנית מובנית.
 • שינוי תמהיל השעות- הפחתת שעות תיאורטיות והפיכתן לשעות קליניות.
 • מינימום של 3 ימי התנסות בשבוע לשם שמירת רצף ההדרכה.
 • כתיבת תכנית מובנית להדרכה הקלינית שתהיה  אחידה וברורה ושתכלול את רשימת הניתוחים, דרישות מינימום מאחות רחוצה/מסובבת , מהי עצמאות.
 • קביעת רמת דרישות ברורה מהשדה הקליני (מדריך קליני, רשימת ניתוחים, הערכה ברורה)
 
 1.    מס"ר
 
 • מי הבוחנים, מי ממליץ, מי בוחר, מהם תנאי ההכשרה הבסיסיים של הבוחן???
 
      המלצות:
 
 • זימון בוחנים ע"י פניה למנהלות הסיעוד בבתי החולים,
 
 • נדרשת המלצה של אחות אחראית,
 
 • הבוחן בעל הכשרה מדריך קליני מורשה ובעל ניסיון של 5 שנים לפחות.
 
 • הבוחן עבר תהליך הדרכה במסר – חשיפה לתרחישים כולל התנסות.
 
 
 
העמותה לוקחת על עצמה לקיים יום עיון למדריכים הקליניים בח.נ בנושא: תרחישים
העמותה מוכנה לסייע בגיוס בוחנים במקרי מצוקה.
 
 
 
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
יעל אדרי- יו"ר                                                       עינת בירן- מזכירה                                       
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק