פרוטוקול ישיבת אחיות אחראיות ספטמבר 2017

 
 
פרוטוקול מישיבת אחיות אחראיות+ נציגים :2017\09\25
בי"ח וולפסון
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר, עינת בירן–בילינסון , אורלי רפאל, גזנצביי נינה- שניידר, איריס לניאדו, מרק בקר, ויקה ירומצ'נקו, אולגה גור- וולפסון,  אלי כהן- נהריה, רבקה סנה- הדסה, לריסה זיידמן, שלאבנה  הילאם- קפלן, נירה זוט, ענבר ויצמן - הלל יפה, יאירה גוטמן, אבי גולן- אסף, ג'אנן נחלה- צפת, אשכנזי רחל- אשקלון, טל חיון, בטי ריאזנוב- סורוקה, סימה גבאי, מיכאל ילין- העמק, בלה ברויר- רמבם, טל פינטו, חן אלוני- אסותא ראשלצ, לאה אגמון- השרון, ג'ודי אסיוד- הדסה
 
הכנס השנתי  - בצמוד לכנס המרדימים- 7-8 לנובמבר 2017
מלון דניאל-הרצליה לכנס בעלויות דומות לשנה שעברה
עלות לאחות חברת עמותה 100 ₪ לכנס ו50 ₪ לערב הגאלה, העמותה מסבסדת את עלות המע"מ עבור לינה, פרטים באתר.
 
הנושא:  " פנים מול פנים"
 
תכנית הכנס הופצה.. והחל הרישום! פרטים נשלחו לאחיות אחראיות, מופצים באתר העמותה ובאתר הפייסבוק.
מיכאל ילין חבר ועדת הכנס הסביר את השיקולים של חברי הועדה בקביעת התכנית.
 
הוצג ע"י ש.שיווק- סדין TRITON  לכיסוי שולחן הניתוח. (המצגת תשלח לאחיות אחראיות)
 
נושאים שהועלו ע"י הפורום לטיפול:
תהליך קליטה של אחות חדשה.
העצמת תפקיד מנהלת הסיעוד בח.נ.
מפגשים אחת לרבעון.
הצגת פרויקטים ייחודיים
בניית תכנית עבודה שנתית- אחיות אחראיות מתבקשות לשלוח נושאים ופרויקטים עבור התכנית עד 15/10 על מנת שיכללו בדיון בישיבת הנציגים הקרובה.
 
הוצגו לפני הפורום-
 • המלצות העמותה לשינוי מבנה\ תוכן קורס על בסיסי ח.נ כפי שהועברו למנהל הסיעוד.
 • יש להכניס פרק בנושא בטיחות העובד.
 • המלצות העמותה לשינוי נוהל ספירה, כפי שהוצג למנהל רפואה.
 • המלצות העמותה לנהלים: השכבת חולה, חוסם עורקים , ויסות חום, חיידק עמיד –הועברו למנהל הסיעוד... יוגש למנהל רפואה
 • המלצות העמותה להגדרת תפקיד : אחות רחוצה\אחות מסתובבת הוגשו למנהל הסיעוד.
 • רשימת בוחנים למסר – ניתן להגיש שמות ליעל ע"פי הקריטריונים , יתקימו 2 ימי הדרכה לבוחנים חדשים.
 • נוהל סימון איבר – ע"פי האגרת לבטיחות : הסימון חייב להראות בזמן הרחצה והכיסוי.
 • כנס לאיכות\בטיחות ב- 10\17 בבילינסון – מומלץ להשתתף- העמותה תסבסד את הרישום לכנס, יש להעביר במייל העמותה את פרטי האחות שנרשמה והקבלה.
 • קורס אספקה סטרילית – אסף הרופא  - דצמבר 2017.- העמותה תשקול סיוע כספי לאחיות חדר ניתוח
 • יש להגיש המלצות לקבלת מלגות למי שיוצא לקורס הדרכה קלינית,, יש לצרף למכתב ההמלצה את אישור הקבלה לקורס,  במידה ותהיינה המלצות מרובות, יקבלו מלגה אחיות מבתי חולים שטרם קיבלו בעבר., על האחות המקבלת להשתתף בכנס השנתי.
 • הוצגו הנושאים הנבחרים לשנת העבודה הבאה במנהל הסיעוד, הגדרת תפקיד ראש צוות (תחום), הגדרת תפקיד "בחורים" כולל תכנית הכשרה, תהליך מוכנות חולה לניתוח וקבלת חולה.
 • אחיות אחראיות נתבקשו לעדכן את כתובות המייל שלהן דרך מייל העמותה, לשלוח ליעל בטלפון 0549437215 את מספרי הטלפון על מנת להיכלל בקבוצת הוואטסאפ של האחראיות.
 
נחגוג שוב את יום אחות ח.נ  הבינלאומי- אגדת דשא  2018\02\15
 
מפגש פורום נציגים- 23 לאוקטובר  בדן כנסים.
 
במפגש נעסוק בנושא ההתארגנות לכנס השנתי ובניית תכנית עבודה לשנה הבאה.
 
ישיבת פורום אחיות אחראיות יקבע לדצמבר\ ינואר
 
 
 
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך-        2017\10\23   ..ב- דן כנסים הרצליה
בשעה 10 בבקר.
 
 
 
 
יעל אדרי- יו"ר                                                       עינת בירן- מזכירה                                      
 
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק