פרוטוקול ישיבת אחיות אחראיות יוני 2017

פרוטוקול מישיבת אחיות אחראיות+ נציגים :2017\06\25
בי"ח וולפסון
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר, עינת בירן, נורית שטיינוביץ –בילינסון , אורלי רפאל, לאה קרין- שניידר, , איריס לניאדו, מרק, ויקה- וולפסון,  שמחה ברזינס, אלי כהן- נהריה, רבקה סנה- הדסה, לריסה זיידמן- קפלן, נירה זוט- הלל יפה, יאירה גוטמן ביה"ס לאחיות ברזילי, אבי גולן- אסף הרופא, ג'אנן נחלה- צפת, לאה אגמון – השרון.
 
הכנס השנתי  - בצמוד לכנס המרדימים- 7-8 לנובמבר 2017
שריינו את מלון דניאל-הרצליה לכנס בעלויות דומות לשנה שעברה
הנושא:  " פנים מול פנים"
 
ועדת הכנס-אסנת יערי, לאה קרין, יקי כהן, יאירה  גוטמן, מיכאל, ילין ג'אנה גל, רקפת כסיף.
הגשת תקצירים ליעל אדרי\אסנת יערי עד  8\1
 
הוצגו לפני הפורום- פעולות העמותה 2016-2017
  • פגישות הנציגים
  • הקשר עם מנהל הסיעוד
  • ועדה מייעצת
  • הצגת טיוטה להגדרת תפקיד: אחות רחוצה\ אחות מסתובבת
  • הצגת טיוטה לשינויים המומלצים בתוכן\ מבנה  לקורס על בסיסי חנ.
  • הוצג פרויקט "בוחרים בתבונה בסיעוד"
  • הוקם צוות משימה לפרויקט: יו"ר- שמחה ברזינס, לאה קרין, לאה אגמון, איריס לניאדו, אורלי רפאל
  • איריס לניאדו מונתה אשת קשר לעמותת מחקר בסיעוד.
 
יופצו טיוטות הגדרות תפקיד, נהלים וסילבוס קורס ח.נ להערות עד ל-6\28
 
ישיבת פורום אחיות אחראיות יקבע לספטמבר
 
 
 
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך-        2017\07\17 ברמב"ם.
בשעה 10:00 בבקר. תכנית תפורסם בהמשך.
תאריך נוסף –
 
 
 
יעל אדרי- יו"ר  העמותה                                        עינת בירן- מזכירה
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק