פרוטוקול ישיבת נציגים דצמבר 2019

פרוטוקול מישיבת   נציגים :2019\12\18 חדר ניתוח רמב"ם
 
השתתפו:  יעל אדרי, עינת בירן +ליאת אלבוגן - בילינסון, , מיכאל ילין- מעיין, אסנת חנינה- פוריה, ספא אשקר- נצרת, אלי כהן -נהריה, אינה שטרקמן + טניה קויפמן- בני ציון, מיכל משה- כרמל, ירמי דוד + מירב שניידר- הלל יפה, ויקה  ירמצ'נקו-וולפסון, תומר כהן- מאיר, אילנה פוסטרנק- רמב"ם, יקי כהן, לאה קרין-  פנסיונרים
 
הכנס השנתי  - סיכום:
אחד המוצלחים!! מיקום  מצוין, אוכל טעים, אולם התערוכה- קטן
יום ארוך מידיי, אנשים פרשו בגלל היום הארוך
המרצים האורחים- מעולים. החלק האינטראקטיבי מעולה
תכנים מעניינים
נדרשת חשיבה מחודשת על המתכונת
330 נרשמים    
עלות כוללת כולל אירוח כ-130,000 שח.
 
EORNA
יעל ומיכאל השתתפו בישיבה בפורטו-פורטוגל, במסגרתה הוחלט על מיזוג בין EORNA+EORNAC
הכנס הבא-  Stavanger נורבגיה 27-30 במאי  2021
לקראתו: יעל – מונתה  לחברה בוועדה המדעית לכנס.
מיכאל- מונה ליו"ר הועדה הבינלאומית לנהלים והנחיות מקצועיות של  EORNA.
כבוד!!!
 
   www.eornacongress.eu     אתר הכנס:   הודעה תימסר כאשר ניתן יהיה לשלוח תקצירים.
 
סדנאות לניהול סיכונים - עו"ד אלונה סיגלר הרכבי:
נערכו 2  סדנאות לאחיות ח.נ בנושא: ניהול סיכונים ברפואה.
כלים שימושיים בשגרה\ בשעת משבר.- בוולפסון וברמב"ם
רשמים טובים לצערנו היענות לא מספקת -מיעוט משתתפים
יקבעו 3 תאריכים נוספים-  יערך כנראה במשרדי ג'ונסון בשפיים.
כאשר הסדנאות הבאות מיועדות לבעלי תפקידים: 2 סדנאות לאחראי משמרת וראשי צוות, סדנא אחת לסגניות.
 
AORN
מיכאל ילין /שמחה ברזינס ייצגו את העמותה בכנס באפריל באנהיים, קליפורניה
לא נסבסד השנה השתתפות בכנס, מלבד אחות מהדסה המציגה בכנס.
 
תשלומי דמי חבר ל-2019:
נשלחו כל הטפסים הנדרשים לגזבריות בתי החולים.
פורום הנציגים מתבקש לוודא ביצוע התשלום
יש להעביר רשימות מעודכנות של חברים בגינם בוצע התשלום-בקובץ  EXCEL בלבד
 
בתי החולים שטרם שילמו:  מאיר, וולפסון, נהריה, שיבא, הדסה, קפלן, סורוקה, צפת, אסף הרופא.
 
 
 
יום אחות חדר ניתוח הבינלאומי 2020
 יערך אירוע חברתי ב- באולמי סטוקו תל אביב  ב-  2020\6\18
עלות משוערת כ- 100,000 ₪ .
עלות למשתתף 50 ₪.
 
IFPN
מיכאל ייצג את העמותה בכנס ביורק- אנגליה בחודש אוגוסט 2019
2020- הוגדרה כשנת האחות! תעשנה פעילויות מוגברות בנושאים מקצועיים
יעל תייצג את העמותה בכנס הבא במאי 2020- אוסטרליה
 
פעילות בינלאומית
2019\10\6-9  - איזמיר טורקיה : יעל+ מיכאל ההזמנה והמימון על ידי האיגוד הטורקי
2019\11\7-9  -EORNA ישיבת רבעון בפורטו : יעל+ מיכאל
2020\03\28-  AORN  -אנהיים
2020\05\28-30- IFPN  אוסטרליה
2020\05\7-9 – EORNA  בבריסל ישיבת רבעון
 
פעילויות מתוכננות לשנת 2020  בארץ:
 • יום אחות ח.נ- יוני 2020
 • כנס שנתי -תאריך יקבע במקביל לכנס המרדימים.
 • סדנאות המשך בניהול סיכונים- תאריכים יקבעו בהמשך
 • פעילויות מול מנהל הסיעוד: המשך עבודה על הנחיות מקצועיות
 • בקרות מנהל הסיעוד
 • מפגש א.א\ סגניות- יקבעו תאריכים
 • טיולי השתלמויות בחו"ל – נבדוק את הקונספט.
 • ימי עיון יומיים- יאורגנו בשיתוף עם ג'ונסון
 • כנסים מקצועיים בבתי החולים
 • תמיכה בפעילות חברתית בבתי החולים – החלטה סופית נדחתה לחודש מאי 2020
 • פתיחת אינסטגרם  לחברי העמותה
 
הצגת פעילות העמותה:
יעל אדרי מוכנה להשתתף בישיבות צוות בחדרי הניתוח השונים על מנת לייצג ולשווק את העמותה, בתכנון מראש בלבד.
נושאים נוספים שעלו בישיבה:
 • רחיצת ידיים כירורגית  –האם יש התאמה בין הנוהל לסרט- ההחלטה לפעול על פי הסרט.
 • טיוטת נוהל- כוח עזר מיומן בח.נ.
 • טיוטת נוהל- אחות קבלה
 • הגדרת תפקיד לראש תחום
אתר העמותה:    Ipnaor.coi.co.il        כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך- 2020\02\17      ברמב"ם.
 
יעל אדרי- יו"ר                                                       עינת בירן- מזכירה    
Coi בניית אתרים
דף הבית טלפון פייסבוק