תכנית ישיבת נציגים 11 ביוני 2014

 
 
 
 על  
תכנית מפגש נציגים יום ד 11 ביוני משרדי חברת דן כנסים הרצליה
                                                                                  רח' מדינת היהודים 60
 
 
 
\על הפרק :    
  • פתיחת תהליך הרישום לכנס השנתי
  • בחירת מקבלי המלגות 
  • סקירת תקצירי הפוסטרים שהתקבלו
  • פרסום הכנס ומעקב אחר רישום- תרומת הנציגים לתהליך
  • סגירת הערב החברתי
  • הסעות לכנס השנתי
  • החזר הוצאות נסיעה- עבור השתתפות בישיבות נציגים, ייצוג העמותה בפורומים השונים
  • -  EORNA  סקירת מצב, עבודות ופוסטרים שנשלחו, עבור הכנס ברומא (תאריך אחרון 30 ביוני 2014)
  • השתתפות העמותה בסבסוד המציגים בכנס EORNA
 
יעל אדרי- יו"ר העמותה 
 
 
 
 
 
 


תפריט דף הבית פייסבוק