פרוטוקול ישיבת נציגים נובמבר 2018

 
פרוטוקול מישיבת נציגים :2018\11\21
בי"ח רמב"ם
 
השתתפו: יעל אדרי יו"ר – רמב"ם, עינת בירן - בילינסון , תומר  כהן- מאיר, מיכאל ילין- העמק. מוחמד זיידן- השרון, ספא אשקר- נצרת, אסנת חנינה- פוריה, יקי כהן - כרמל,  יאירה גוטמן, לאה קרין- שניידר ,עידן דותן– אסף הרופא, אלי כהן+ שמחה ברזינס–  נהריה, ענבר ויצמן- הלל יפה.
 
 
 
הכנס השנתי  -
רשמים טובים מאד : הרצאות טובות ומכוונות, הרצאת אורח מעולה בעיקר של עו"ד ליאור טומשין, אירוח מעולה.
שאטלים נוחים, ערב גאלה חביב ומהנה.
 הכנס בשנתי הבא יקבע במקביל לכנס  מרדימים.
 
כנס EORNA  
16-19 למאי 2019- האג הולנד -הכנס הבא
כמיטב המסורת: העמותה תשתתף במימון (רישום לכנס+ מלון) למציגים בכנס.
 התקבלו 5 עבודות כמצגות!
רישום מוקדם עד  19\3\1
נבצע רישום קבוצתי.
 
ניתנה תמיכה לפעילות חברתית לצוות סיעודי ח.נ לשנת 2018.
 
מספר אחיות אחראיות פנו לקבלת ההטבה בסכום של   5000ש"ח לכל בי"ח חבר עמותה.
 כל בית חולים שקיבל הטבה נדרש להעביר באופן מידי לעמותה את הקבלה  (מי שלא העביר)  לידי יעל או עינת
נדרשת קבלה מסודרת.
מתן הטבה תסתיים  ב 31/12/2018 .
 
 פגישת נציגים  EORNA בהאג- נובמבר 2019
 
יעל ומיכאל מסרו דיווח על הנושאים שעלו בדיונים-
  • דיווח כספי \החלפת הלוגו \החלפת האתר
  • EORNA\ EORNAC   החשש מתביעות אישיות
  • שוב עלה הדיון על פרישה מהאירגון!
  • הוחלט לשלם דמי חבר ל- 2019 ולדון שוב בענין הפרישה לאחר הכנס.
  • 10 מדינות השתתפו בישיבה מתוך  26-  מאד בעייתי!
  • לאור המצב הבעייתי ב- EORNA   הוחלט על פניה לפדרציה העולמית של אחיות ח.נ –  IFPN
  •  
 
 
IFPN
נערכה הצבעה לאישור הגשת בקשה לחברות
הצביעו 14 חברים פה אחד שנכחו בישיבה! ( מעל 50% מפורום הנציגים)
עלות החברות- 250 פאונד לשנה
אנו רואים את ההכרה הבינלאומית כחשובה ביותר!!!
 
הגדרת תפקיד
עברנו שוב על הגדרות התפקיד שיצאו כהנחיה מקצועית עי מנהל הסיעוד.
" פעולות המחייבות ביצוע עי אחות רחוצה ומסתובבת  בחדר ניתוח ".
 
הוצאת העמותה מרשימת העמותות המוכרות לתשלום עי התקשיר:
-התגלה לפתע!
- ללא כל הודעה מוקדמת ומסודרת!!
- עדין בבירורים... כיצד ולמה???
- השלכות כספיות...
 
נכון להיום כ-300,000 שח בבנק.
בתי החולים של הכללית שלמו דמי חבר ל-2018 , הממשלתיים עדין לא, למעט ביה"ח רמב"ם שהעביר תשלום.
 
לפיכך: הוחלט על דחיית אירוע יום האחות לקיץ...על פורמט  נחליט בהמשך
 
בחירות לתפקיד יו"ר העמותה וסגנו  
הגשת מועמדים עד ל-  19\3\1, בחירות יערכו בחודש מאי 2019 .
בכנס השנתי הבא- הכרזה על סגן+ יו"ר שנבחרו.. וכניסתם לתפקיד.
 
יכולים להתמודד-חברים מפורום הנציגים שהיו פעילים בשנה האחרונה ונכחו בלפחות ב    50% מהישיבות בשנת 2018 .
את הבקשות וקורות החיים יש לשלוח לעינת בירן למייל Einat.biran@gmail.com
 
הארכת קדנציה אפשרית רק עם אין מועמדים.
תומר כהן – יחליף את יקי כהן בוועדת הביקורת לרגל הפרישה לגמלאות בהצלחה לשניהם.
 
 מתוכננת ישיבת אחיות אחראיות ל- 19\02\11 בשלב זה ברמב"ם
 
אתר העמותה:
Ipnaor.coi.co.il
כתובת המייל:ipna.ornurses@gmail.com  
 
מפגש נציגים הבא יתקיים בתאריך- 19\01\21    ברמב"ם.
 
 
 
 
יעל אדרי- יו"ר                                                       עינת בירן- מזכירה                                      
 


תפריט דף הבית פייסבוק